Information for libraries

  • our website

Visual

You are here: Home

2020 / 1

Preface

Editorial 2020/1

Renata Salátová

Librarianship Books Tips

History and today

Smart Lab v knižnici v digitálnej ére I 4.0

Eva Kalužáková
Kreatívne laboratórium v knižnici – priestor pre autentické poznávanie nadobúdané cez vlastnú skúsenosť, pre inšpirovanie k získaniu identifikovaných potrebných digitálnych zručností v období 4.0 a pochopeniu architektúry súvislostí získaných informácii s kreatívnym myslením. Príklady aktivít, ktoré môžu knižnice realizovať, pár praktických návodov, prečo, ako a čím vybaviť ďalšie kreatívne priestory pre tvorbu, získavanie nových informácií a príležitosti pre holistické vzdelávanie všetkých generácií....

News of foreign library science literatura

Novinky zahraniční knihovnické literatury 2020/1

Lenka Čížková, Linda Jansová, Anna Machová
Vyhledávání

Informace o zdravotním stavu osob v době koronavirové


IFLA a pandemie COVID-19
IFLA - Mezinárodní asociace knihovnických asociací připravila webovou stránku o situace knihoven v době pandemie COVID-19. Zde naleznete přehled o situaci v knihovnách na celém světě, výměnu zkušeností a doporučení.


Knihovny proti viru


Jak chránit sebe v době ohrožení koronavirem při manipulaci s knihami?