Information for libraries

  • our website

You are here: Home Contact

Contact

Veškerou korespondenci adresujte na jméno výkonného redaktora. Při veškeré korespondenci vždy uvádějte Vaše kontaktní údaje.

Mgr. et Bc. Renáta Salátová
email: renata.salatova@nkp.cz
tel.: +420 221 663 34 3
mobil.: +420 736 787 153

Redakce časopisu Knihovna – knihovnická revue
Renata Salátová
Národní knihovna ČR - Klementinum
190 110 00 Praha 1

Apr 10, 2015