Information for libraries

  • our website

Visual

You are here: Home

2017 / 02

Preface

Editorial

Renata Salátová

Information and conference

Aktuální situace v oblasti interkulturních knihovnických služeb

Kateřina Nekolová
Resumé: Text podává stručný přehled o aktuálních aktivitách v oblasti rozvoje interkulturních služeb v českých knihovnách, popisuje celostátní projekty pro rok 2017 a další aktivity s tímto zaměřením....

Moje cesta po polských knihovnách

Renata Salátová
Resumé: Příspěvek informuje o cestě po vybraných polských knihovnách. Věnuje se jednotlivým knihovnám a zvláště jejich ediční činnosti.

Knihovny a informační etika v kontextu etických problémů 21. století

Jan Sadílek
Resumé: Článek Knihovny a informační etika v kontextu etických problémů 21. století vychází z diplomové práce autora a zabývá se v prvé řadě definicí informační etiky, aby následně představil její současné problémy. Článek se následně zabývá etickými problémy v knihovnách, které definuje a podrobněji rozebírá. Jedním z problémů současnosti je rovněž nedodržování pravidel citování, které je problémem nejen mezi odbornou veřejností, ale zároveň na školách, což je v rozporu s citační etikou. Rovněž tato etika má své definované prohřešky, které jsou níže představené. Autoři mají ovšem různé nástroje, jak svá díla publikovat a pojistit si svá práva a jedním z nich jsou licence Creative Commons, které jsou neustále se rozšiřujícím trendem u nás i ve světě....

News of foreign library science literatura

Novinky zahraniční knihovnické literatury

Anna Machová, Veronika Tichá
Vyhledávání


Časopisy Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus jsou mediálním partnerem konference LIB CON 2017
Místo: Hostivice
Datum: 3.11.2017


Časopisy Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus jsou mediálním partnerem konference: Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě 2017
Kde: v Praze
Kdy: 29 - 30.11.2017


Časopisy Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus jsou mediálním partnerem konference: Konference o šedé literatuře a repozitářích
Kde: Národní technická knihovna v Praze
Kdy: 19. října 2017


Redakce časopisů Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus se zúčastní Konference: Periodiká v minulosti a súčasnosti
Kde: Bratislava
Kdy: 12. - 13. září 2017