Information for libraries

 • our website

Visual

You are here: Home O časopise Redakční rada časopisu Knihovna plus

Redakční rada časopisu Knihovna plus

Odpovědný redaktor: 

 • PhDr. Vít Richter [ vit.richter@nkp.cz ] – ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR

Výkonná redaktorka: 

Redakční rada: 

 • předseda: Mgr. Adolf Knoll – tajemník pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy
 • PhDr . Barbora Drobíková, Ph.D. – ředitelka Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK Praha
 • Mgr. Tomáš Gec –  vedoucí Střediska vědeckých informací Fakulty sociálních věd UK Praha
 • PhDr. Hanuš Hemola – náměstek generálního ředitele pro Knihovní fondy a služby Národní knihovny ČR
 • Děvana Pavlíková, FCLIP - bývalá kurátorka Britské knihovny v Londýně 
 • PhDr. Milena Ředinová – vedoucí Vydavatelského odboru Národní knihovny ČR
 • PhDr. Radka Římanová, Ph.D.vyučující na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK Praha
 • Prof. Andrew Lass, M.A., Ph.D. – profesor antropologie, dějin antropologie, vědy, technologií a teorie organizace se zaměřením na Střední Evropu, Česko a Slovensko
 • PhDr. Anna Machová – Knihovnický institut Národní knihovna ČR 
 • Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.Filozoficko-přírodovědná fakulta, Slezská univerzita v Opavě
 • Doc. PhDr. Pavel Rankov, Ph.D. – vedoucí na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • Mgr. Martin Sekera, Ph.D. – vedoucí oddělení časopis ů a ředitel Knihovny Národního Muzea, odborný asistent Katedry mediálních studií FSV UK Praha
 • Ing. Martin Svoboda – ředitel Národní technické knihovny

Kontakt

Veškerou korespondenci adresujte na jméno výkonného redaktora. Při veškeré korespondenci vždy uvádějte Vaše kontaktní údaje.

PhDr. Renáta Salátová
email: renata.salatova@nkp.cz
tel.: 221 663 343
mobil.: 736 787 153

Redakce časopisu Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus
Renata Salátová
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1

Apr 12, 2016
Vyhledávání

PF 2018


Časopisy Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus jsou mediálními partnery konference Kniha ve 21. století.
Kde: Opava
Kdy: 7. února 2018

pozvanka_K21_2018_web.jpg