Information for libraries

  • our website

Visual

You are here: Home

Mimořádné číslo 2018

Preface

Information and conference

Knihy léčí v každém věku / Books are the best medicine for all age

Jindra Planková
Resumé: Počátek třetího tisíciletí je spojen s informačním chaosem, jakož i ekonomickým a sociálním pokrokem, který není rovnoměrně rozložen. Nové století a vyhlídky budoucího vývoje společnosti vyvolávají u člověka úzkost z neznámého a naději z nalezení dostačujících odpovědí. Lidé se smyslem pro odpovědnost obrátili svou pozornost na cíle i prostředky vzdělávání, které vždy přinášely pokračující proces zdokonalování i prostředky k formování osobností a budování partnerských vztahů mezi jedinci, skupinami a národy. Permanentní vzdělávání a rozvoj jedince i společnosti zahrnuje období od předškolní výchovy, až po dnes stále rozsáhlejší vzdělávání v seniorském věku. Zásadní změny probíhají zejména na poli informačního vzdělávání, kde je hledán racionální postup a způsoby práce na zpřístupnění moderního života všem, bez rozdílu věku, pohlaví či zdravotního stavu. Jako jedna z metod efektivní práce s těmi, kteří mohou být vyloučeni na rozvoji moderní společnosti (tj. dětmi, mládeží a seniory), se ukazuje práce s textem, knihou, resp. četba a čtení. Cílem příspěvku je nalezení účinných možností při tvorbě, zpracování a praktickém využití knihy v tradiční i elektronické podobě, zejména při informačním vzdělávání seniorů v knihovnách. Základem bude stanovení a přesná specifikace studijních a informačních potřeb seniorů, které je nutné vnímat z pohledu zcela individuálních a často jedinečných odlišností. Výsledkem bude koncept gerontobiblioterapie, jako významné metodiky práce se seniory v knihovnách a informačních institucích. To vše, se záměrem zajistit co nejširší propojení mezi poločasem rozpadu vědomostí a nároky moderní společnosti....

Rozhovor nejen na téma Inforum…

Vladimír Karen, Renáta Salátová

Rozhovor s Filipem Šírem

Filip Šír, Renata Salátová
Vyhledávání
TÝM INFORUM INFORMUJE
Díky naší spolupráci s konferencí o inovaci v knihovnách ILI - Internet Librarian International, která se již po dvacáté koná v Londýně 16. a 17. října, mohou účastníci INFORUM využít zvláštní slevy ve výši 25% z letošního účastnického poplatku ILI. Úplný program konference je k dispozici na adrese www.internet-librarian.com .
Inforum

Sdružení knihoven ČR a Ústřední knihovnická rada ČR
pořádají: 26. konferenci Knihovny současnosti 2018
termín: 11.-13. září 2018
místo: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 951/5, 771 11 Olomouc. Zájemci o přednesení přednášky (20 min) nebo tzv. bleskovky (5 min.) v bloku Infobox (12.9.2018) mohou své příspěvky (název příspěvku, stručná anotace max. 500 znaků) nabídnout do 31. května 2018 prostřednictvím online formuláře.


Stále běží také přihlašování příspěvků na Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, která se bude konat v NTK v Praze 24. října 2018. Více informací včetně vyhlášených témat a odkazu na přihlašovací formulář najdete na https://nusl.techlib.cz/konference/11-rocnik-konference/


Jsme mediálními partnery konference Inforum 2018
kdy: 29-30.5.2018
kde: Praha
Možnost přihlásit příspěvek do 19.3. 2018


PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online)

ŠPÁLA, Milan. Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.: PRAKTICKÉ DESATERO (VÍCE MÉŇĚ) ÚSPĚŠNÉHO AUTORA (online). Praha: Ústav vědeckých informací , 2001 , Aktualizováno: 02. 11. 2001 (cit. 2007-12-27). Text v češtině. Dostupný z WWW


Bookstart - logo

BookstartHana Friedlaenderová o průzkumu dětského čtenářství